Privacy Policy

BELM behandelt de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Via deze Privacyverklaring geven we u inzicht in het beleid dat we volgen met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie.

Alle websitegegevens worden gehost op Nederlandse servers door een internationaal bedrijf. De leverancier van ons serverpark kan indien gewenst worden opgevraagd.

Algemeen

In eenvoudige bewoordingen: We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de taak die u verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en we deze gegevens gebruiken om u op een later tijdstip te contacteren – anders dan op uw verzoek – vragen we uitdrukkelijk om uw toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting of eed.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld. “Persoonlijke informatie” betekent elk type informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken voordat u onze website kunt bekijken.

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer:

 • U een product of dienst koopt;
 • U inlogt als gebruiker op onze systemen;
 • U ondersteuning aanvraagt met betrekking tot een product;
 • U informatie opvraagt;
 • U deelneemt aan enquêtes;
 • U deelneemt aan promoties;
 • U contact met ons opneemt via e-mail, Facebook of Instagram.

De soorten persoonlijke informatie die kunnen worden verzameld, omvatten:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • De naam van uw organisatie;
 • Uw thuis- en/of factuuradres (inclusief straatnaam, stad, postcode en land);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Alle informatie over u die we online verzamelen en opslaan met betrekking tot uw account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ook uw IP-adres wordt geregistreerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel dat apparaten gebruiken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren op het internet.
BELM kan de verzamelde informatie over u gebruiken om de systemen te bedienen. Ze zullen informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor u de informatie hebt ingevoerd.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren. We kunnen u bepaalde verplichte servicemeldingen sturen, zoals meldingen met betrekking tot uw bestelling.

MailChimp

We verzenden onze e-mailnieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, vindt u de ‘afmelden’-link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet langer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën om te volgen of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en informatie te delen met derden voor dit doel.

Mollie

Voor de verwerking van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het Mollie-platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, evenals uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de service verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden voor dit doel. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienst van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan is toegestaan onder wettelijke voorwaarden.

MyParcel

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw pakket bij u af te leveren. We maken gebruik van de diensten van MyParcel om de leveringen uit te voeren. Daarom is het noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met MyParcel. MyParcel gebruikt deze informatie alleen om de overeenkomst uit te voeren. Als MyParcel onderaannemers inschakelt, verstrekt MyParcel ook uw gegevens aan deze partijen.

Office365

We maken gebruik van de diensten van Office365 voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze service om het gedrag van bezoekers op de website bij te houden en rapporten te verkrijgen. Deze verwerker kan verplicht zijn inzicht te bieden in deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over uw browsegedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie interpreteren in combinatie met andere datasets en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie onder andere voor het aanbieden van gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-services en -producten.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijke onderzoeken

In bepaalde gevallen kan BELM op basis van een wettelijke verplichting worden verplicht uw gegevens te delen in verband met belasting- of strafrechtelijke onderzoeken door overheidsinstanties. In een dergelijk geval zijn we verplicht uw gegevens te delen, maar binnen de mogelijkheden die de wet biedt, zullen we ons hiertegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent geweest. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als u ons hiervan op de hoogte brengt, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn we verplicht facturen met uw (persoonlijke) gegevens te bewaren, dus we zullen deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke periode loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we hebben gemaakt op basis van uw opdracht.

Links

Sommige pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar klantenwebsites of websites van derden. We bevestigen niet en hebben geen controle over de privacyactiviteiten of inhoud van dergelijke websites. We raden u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Toestemming en Overeenkomst

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, verzoeken we u geen persoonlijke informatie aan deze website te verstrekken.

Wijzigingen in deze Verklaring

Wanneer we deze verklaring wijzigen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, samen met de datum van de herziening. Wanneer we ingrijpende wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we ook een waarschuwing plaatsen op onze homepage. Eventuele wijzigingen zijn pas van toepassing vanaf de datum van herziening.

BELM. September 2018.